Garanciális feltételek és vissza vásárlás

Az általunk forgalmazott termékek garanciáit /jótállás/ minden esetben a gyártók a hazai képviseleteken, forgalmazókon keresztül érvényesítik, akik ezt szerződött partnereikkel látják el a készülékek beüzemelésétől a szervizeléséig az ország egész területén.

A garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha a készülék beüzemelését, szervizelését a garanciajegyen szereplő, arra jogosult szervizes illetve szerelő végzi, a gyártó által meghatározott feltételek betartása mellett. 

A szavatosság, jótállás kérdésében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305-313§, valamint a 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet az irányadó.

Készülékekre a törvényben meghatározott garanciális, jótállási időszak az árú átvételétől, illetve beüzemelésétől számított minimum 1 év, a gyártó azonban ezen időszakon felül is vállalhat jótállást, amit általában kötelező évenkénti karbantartáshoz köt! 

Ha webáruházunkban egyes termékek mellett "+"-al jelölt jótállási időszakot lát, pl.:"1+1 év garancia", akkor az arra utal, hogy a gyártó évenkénti karbantartást és annak leigazolását teszi feltételéül az összesen, adott esetben 2 év garanciának. A garancia feltétele, hogy a karbantartást kizárólag a garanciajegyen szereplő szervizesek valamelyike végezheti és, hogy az elvégzett karbantartás a forgalmazó felé dokumentálva legyen. Ha a megjelölt évek után való karbantartást vagy annak dokumentálását elmulasztjuk, úgy elesünk a "+" garanciális évektől!  

Webáruházunk minden termékére terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.  

A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék csomagolását a Vevő felbontotta. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási joggyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

A termék hozzáadva az összehasonlításhoz.

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Részletek...